8 thoughts on “TIN MỚI 11/10/2019 DOANH NGHIỆP TQ “SƠHAI” BÀN TAY SĂT CỦA ÔNG TRUMP NÊN KÉO NHAU THAO.CHAY SANG VN

  1. Cuộc chiến (trade war )giữa Mỹ và Tàu . Việt nam là đối tượng hưởng lợi nhất, nếu những nhà kinh tế Việt nam khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *