27 thoughts on “Tin Cực Nóng: Người Việt bán Cát cho TQ để bồi đắp đảo Ts của người Việt.

  1. Bán mã bố mày à ..
    Nó phá san hô ở dưới biển và bồi đắp lên thành đảo nhân tạo còn mọi vật liệu xây dựng thì nó mua tại indo và philip đưa sang đảo gạc ma để xây dựng
    Tin bảo động k à

  2. Lãnh đạo chính phủ còn giám bán đất ,biển đảo. chứ bán cát là chuyện bt . Bọn bán cát này cũng là con ông cháu cha thôi

  3. Nếu đúng thật sự việc như vậy.thì điều tra chân tướng sự viêc.sử bọn bán nước dó đi thôi.ham tiền của bán cả tổ quốc.

  4. Nó hút các biển lên chứ làm đảo nhân tạo thì cần phải mấy trăm triệu tỷ khối các chứ ít đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *