35 thoughts on “THVL | Thế giới cổ tích – Tập 23: Chú Cuội cây đa

  1. Sao giờ nasa phóng phi thuyền lên mặt trăng chụp hình về không thấy cây đa chú cụi chứng tỏ chỉ là nói xạo thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *