Thuế nhà nước: Thuế khoán của các hộ kinh doanh cá thểThành phố Cần Thơ hiện có trên 15,000 hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán hàng tháng. Từ ngày 1/1/2016 theo thông tư số 92 năm 2015 của bộ Tài Chính, có sự thay đổi về cách tính thuế của các thành phần kinh tế này.
—————————–
Nguồn: CanThoTV
Website:
Facebook:

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/kinh-doanh

1 thought on “Thuế nhà nước: Thuế khoán của các hộ kinh doanh cá thể

  1. Cho hỏi mình muốn mở 1 tiệm xăm nhỏ vốn kinh doanh 5trieu có cần đăng ký kinh doanh không vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *