1 thought on “Thống kê dữ liệu với Pivot Table

  1. Mình đang muốn thống kê các em học sinh chưa nộp tiền học từ một bảng danh sách nộp tiền thì làm sao ạ. Tức là bảng thống kê đó sẽ chỉ hiển thị các em chưa nộp tiền thôi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *