11 thoughts on “THEO CỐT TRUYỆN AI MẠNH NHẤT LMHT p1

  1. Jax đâu . Vị tướng đầu tiên bước vào đấu trường công lý nhờ sức mạnh vượt trội của mình

  2. Zoe là thần của cả thiên hà đấy, thêm aurelionso nữa,chẳng lẽ hai con đó ko mạnh nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *