Thêm logo và sửa credit ở trang quản trịLink bài viết:
=======
Bài 1 của serie Tùy biến trang quản trị WordPress

++++++++++
Hướng dẫn chi tiết cách thêm một logo và sửa thông tin giới thiệu ở footer trong trang quản trị của WordPress .

==========
Nếu các bạn muốn tự code trang đăng nhập cho WordPress thì hãy xem bài này:

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “Thêm logo và sửa credit ở trang quản trị

  1. Ok! mình có làm hướng dẫn Thay đổi logo mặc định trong WordPress admin chi tiết tại: https://www.hoangweb.com/wordpress/thay-doi-logo-wordpress-admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *