42 thoughts on “The Forest #7 – Ăn Thịt Người Là Nghề Mà, Anh Xin Cái Chân Nhé =))

  1. Anh nói tụi nó giết người nhìn thấy gớm mà sao lúc anh chặt tụi nó ra rồi ăn thịt, sao mấy lúc đó nhìn anh ngây thơ vậy 😂😂😂😂😂😂😂

  2. Anh ấy cái que có có cái đầu lâu và hai cái tay bên cạnh gắn vải vào và đốt được đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *