7 thoughts on “Thể dục nhịp điệu Hoa sen tuyết

  1. Video rất hay và hiệu quả. Tôi rất thích. Vào quân sự sáng nào tôi cũng tập. Cảm ơn người đăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *