THCS Bình Lợi Trung : TTD Buổi sáng (Võ nhạc Karate – Trống cơm)Tập thể dục buổi sáng bằng võ Karate – Trên nền nhạc Trống Cơm (remix) của học sinh Trường THCS Bình Lợi Trung. Link :

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://paddlewithsim.com/category/lam-dep/

Leave a Reply