1 thought on “Thanh xuân như 1 li trà. Không chơi khiêu vũ…hết bà thanh xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *