50 thoughts on “Thằng Cò :Troll Đẩy Cả Shop Xuống Hồ Bơi và CÁI KẾT ĐẮNG NHỚ ĐỜI THẰNG CÒ

  1. 5 phút 40 : quá đắng lòng hu hu hu. Thù ông Bin suốt đời
    Face ông Bin đẹp trai cho ai cần : https://www.facebook.com/kem.mut.9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *