6 thoughts on “Tham Quan Ngày Hội Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Các Dân Tộc Vùng Tây Bắc – Lực Lò TV

  1. Trong thời gian tới mình sẽ đổi tên kênh thành tên của mình là "LỰC LÒ TV" nha, kính mong các bạn sẽ luôn ủng mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *