22 thoughts on “Thăm qua mấy tổ ong đất bắt về được 1tuần | CHANNEL Khám Phá

  1. A bắt loại này đầu trắng bao giờ chưa đầu trắng nhộng tô nó hay ở trên đỉnh đồi núi cao

  2. trước mình ở quê cũng bắt về nuôi. nhưng chỗ mình ong này có ít. hầu như ong trên cây là nhiều

  3. Cái miệng tổ của bác có vẻ hơi chét xuống, bác nên để đường ra vào của để thấp hơn tổ để tránh mưa to nước nó vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *