test máy in 3d giá rẻ, in thằn lằn phần 1Mình text thử máy in 3d giá chỉ hơn 2tr, máy in chậm quá đi thôi.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe/

5 Responses to “test máy in 3d giá rẻ, in thằn lằn phần 1”
  1. Phong Hong October 10, 2019
  2. Chu Hong quang October 10, 2019
  3. minh vũ October 10, 2019
  4. Thai Truong October 10, 2019
  5. Mcguie Hanen October 10, 2019

Leave a Reply