13 thoughts on “Tây Nguyên Vlog_ Giải lure Cá Lóc Tây Nguyên Mở Rộng

  1. Tây Nguyên Vlog chào cả nhà nhe! vì tham giacâu nên tranh thủ quay vài đoạn làm kỷ niệm AE xem có gì thông cảm nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *