48 thoughts on “Tập Niệm Thầm , Niệm Trong Lòng , Nghe Trong Tâm

 1. A DI ĐA PHÂT .NGOC TÂM KINH THANH ĐANH LÊ NGAI HOA THƯƠNG TINH KG BAI GIANG NIÊM PHÂT NAY RÂT HƯU ICH CHO CON KINH NGUYÊN VÂNG LƠI NGAI DAY . CAM KINH ĐÊN QUI ĐAO HƯU ĐĂNG BAI CUNG QUI VI THÔNG DICH ÊM ĐIÊM THANH NHE .RO RANG TƯNG TIÊNG . A DI ĐA PHÂT .

 2. Mình tạo kênh, về các bài giảng , nói về phật pháp, Các ban thấy kênh mình, đăng ký giúp mình với nhé

 3. Tui quyết tâm niệm phật ADIDA. Nghe trong tâm.
  Hôm bửa con chạy xe con niệm phật ADIDA và… !!! Rầm..! Ầm..!
  Huhu! Con vãng sanh tại chỗ rồi thầy ơi!
  Các bạn ai muốn mau vãng sanh thì hãy đứng trên cầu niệm ADIDA phật.
  Vừa niệm vừa nhảy luôn xuống sông.
  Đừng sợ!
  Có Phật ADIDA rước, sợ cái gì!
  Amidiđa Phật .

 4. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật🧡💛♥️❤️💖💝🧡💛♥️❤️💖💝🧡💛♥️❤️💖💝 con nguyện vãng sanh tây phương cực lạc 🧡💛♥️❤️💖💝🧡💛♥️❤️💖💝🧡💛♥️❤️💖💝A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật 🧡💛♥️❤️💖💝🧡💛♥️❤️💖💝🧡💛♥️❤️💖💝

 5. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
  Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
  Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 6. Nơi cõi tây phương cực lạc có đấng cha lành đức phật a di đà đang dang rộng vòng tay để đón đàng con trở về
  Hoa sen chính phẩm đang đợi sẵn chỉ còn chờ lòng thành của khắp tất cả chúng sanh
  Hoa sen chính phẩm chưa được ngồi thì chưa thôi niệm phật
  Nam mô thập phương thường trụ tam bảo
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô a di đà phật

 7. Nam mô a Di đà phật.xin ngài luôn trụ thế để dẫn dắt chúng con.nghàn lần con thành tâm dập đầu đảnh lể.

 8. A di đà phật
  A di đà phật
  A di đà phật
  Con xin tri ân, cảm ơn ngài dã cho chúng con những lời pháp nhũ và cách tu tập. Con xin nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc. Nam mô a di đà phật

 9. A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ.PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A.DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A.DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A.DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A.DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI.ĐÀ PHẬT
  A.DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI.ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A.DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A.DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A.DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A.DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI.ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

 10. Hay giet moi tham kho trong moi dau kho doi thuong con la nguoi tai gia mong thay tha thu cho con nhe nam mo a di da phat bon su thich cam mo li phat

 11. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT
  TIỆM BẠC THÀNH TÂN
  CHỢ TÂN CHÂU AG
  A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT
  A DI ĐÀ PHẬT , A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT

 12. tôi đây tin nhân quả,

  chết đi là trở về cát bụi

  chỉ có tham sân si

  tạo nhân tham sấn si

  chỉ cần còn có nhân

  thì còn có tương ưng

  ưng với thân nào đây

  điều đó tùy theo nghiệp

  nghiệp đủ duyên sẽ tạo

  1 đời sống đau khổ

  trả quả trước hay sau

  dù nhanh hay chậm

  tất cả đều vô thường

  bởi vì do vô minh

  nên thấy được vô thường

  bậc tuệ tam minh

  chứng được thiền thứ 4

  ý thức ko bị ngăn

  vượt ra khỏi không gian

  vượt ra khỏi thời gian

  làm chủ sự khổ đau

  thấy chả có gì vô thường

  tất cả do nhân và quả

  làm người lại tham si

  nên cứ luân hồi 6 coĩ

  6 cõi phật dạy hữu hình

  ngay tại quả địa cầu này

  mắt thường đều thấy rõ

  cớ sao dựng thế giới siêu hình

  lừa đảo cả ngàn năm

  kinh sách chữ pali

  thay hết thành phạn ngữ

  phật và anan xót lắm

  nhưng duyên chúng sinh đã hết

  buộc lòng niết bàn

  ko độ ai nữa cả

  lúc phật còn sống

  làm gì có ma có quỷ

  chỉ kẻ ngu mới tin

  nay kinh gốc phật

  thêm thắt siêu hình

  để làm cái cớ thế này

  kinh đại thừa kia

  cũng do ngài nói

  cái gì cũng nói cũng bảo

  là của phật hết

  từ bọn la môn bỏ đời đi tu

  tu ko chứng đạo, lại chẳng nghe lời

  anan thất vọng đau buồn

  lời dạy của phật cù đàm

  chỉ có 40 năm ngắn ngủi

  sau khi phật mất thì lại

  đả phá sửa chữa

  tự cho thánh quả già rồi

  lú lẫn ko bằng các đạo sư khác

  Anan tuệ nhãn thấy vậy

  sau khi xây dựng 8 lớp

  kinh sách pali đã đc viết

  vì chữ pali có trước vua

  a sà thế ko phổ biến chữ

  vì là tiếng phạn vì là khó

  bọn giàu vua chúa mới dùng

  thường dân nô lệ đâu đc biết

  thánh đệ tử phật biết vậy

  dùng chữ pali để viết

  dùng ngôn ngữ này để truyền

  miệng nối miệng, văn viết văn

  ấy vậy mà a nan phải nhập diệt

  vì duyên chúng sanh đã hết

  các học trò vì tham bỏ ngài

  ngài biết chúng ko ở thất

  xây các cùa to nhận bao của

  của đó do đâu?

  cũng từ lòng tham mà

  viết nên 84000 quyển

  cho cõi siêu hình là có

  a tu, súc, ngục, người, trời, phật

  Ngay ở thế giới này

  siêu hình đâu ra

  năm xưa phật sống

  ngài đã bác bỏ

  linh hồn ko có

  chỉ là từ trường

  chết oan đọng lại

  còn nghiệp của nó

  đã đi luân hồi

  nhờ những từ trường

  mà máy quay thu được

  băng tần hiệu ứng đã cho kết quả

  vong linh làm gì có

  chả có vật chất

  sao mà khoa học cảm quan

  nghiền ngẫm ra đc

  nó từ tưởng thức mà ra

  chất liệu ko có mò đâu mà tìm

  Nếu nói nhân quả 3 đời

  biết ngay kẻ đó gạt người

  nhân quả là trùm là chuỗi

  móc xích như rễ như cây

  nói 3 đời sao mà bao quát

  đại thừa viết sai nên quả trả

  các tổ đều chết đau đớn

  sống gạt trá người nên khổ

  1 kiếp tu uổng vô minh

  phiền não ko đoạn tam minh chả còn

  bịa đặt vu khống phật còn bị bệnh

  nào ai biết đc rằng

  khi phật thành đạo

  ngay cội bồ đề xưa

  cất cao tiếng nói vang xa

  1 tay chỉ đất chỉ trời

  thiên thượng thiện hạ

  duy ngã độc tôn

  nhất thiết thế gian

  sinh già bệnh chết

  làm chủ cái chết thì sao

  nhân quả còn ko béng mảng

  ai dám hại ngài

  tuệ nhãn tính toán cả

  ai để phật đi qua rừng này

  bị anh họ giết thì thật là oan

  tính toán từng giây từng phút

  dao phi trượt, đá chèn ko nổi ngài

  voi cũng ko dẫm đc thầy

  vậy mà kẻ ngu đời sau

  hạ bệ a la hán

  nghĩ rằng đều như phật

  đi tu rồi vẫn bị ám sát, bệnh đau

  thế làm chủ nhân quả

  có trí tuệ là giả à

  muốn tránh đời sau suy xét

  thì hãy nghe phật di chúc

  lấy giới luật mà làm thầy tổ

  ngăn ác diệt ác

  ly dục ly ác

  thiện pháp vô lậu mới sinh ra

  trí phải được thanh tịnh hoàn toàn

  thể phải được rỗng lặng như hư không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *