17 thoughts on “Tập Bụng Thon Mông Căng Tròn – Junie Thử SQUAT 45kg và cái kết – HLV Ryan Long Fitness

  1. Tập theo anh mỗi ngày mình ngày trước bụng to phạc ngực lép tí cao m8 thì giống con gì rồi :))) sau tập theo anh mỗi ngày giờ đứng trước gương ra hẳn gì luôn :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *