1 thought on “Tâp 69 – Cận cảnh cách làm bún, lò bún giờ đã khác với ngày xưa nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *