Tập 2 : Hói lần đầu đi Hồng Kông tại Việt Nam ?Các bạn đã đi thử một nơi giống HongKong bên hông Phú Nhuận chưa ?
Mình nghĩ các bạn nên đi xem , vì nó rất đẹp luôn ấy!

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

7 Responses to “Tập 2 : Hói lần đầu đi Hồng Kông tại Việt Nam ?”
  1. Sun Shine 16/10/2019
  2. Jessica Chau 16/10/2019
  3. Ngô Yến Ngọc 16/10/2019
  4. Ngô Yến Ngọc 16/10/2019
  5. Ngô Yến Ngọc 16/10/2019
  6. Queen Elsa Job 16/10/2019
  7. WHY NOT MLP 16/10/2019

Leave a Reply