4 thoughts on “Tập 01 – Nhảy mừng Đám cưới Trung Kiên và Thanh Lan tại Na Son Điện Biên Đông

  1. Na Sơn Điện Biên Đông nằm trên núi rất nhiều chục km. Có rất nhiều video tải lên cho clip cưới này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *