1 thought on “Tạo Triggers và thiết lập trình chiếu (Custom Slide Show) trong PowerPoint 2010

  1. Khi bạn nói đến đoạn tạo hyperlink thì gắn giúp mình cái link của video hướng dẫn đó luôn nhé! Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *