46 thoughts on “Tăng gấp đôi sóng Wi-FI chỉ với 5 phút

  1. báo Pháp Luật mà vẫn đăng hàng Tàu khựa :)))
    dùng kích Xiaomi này thà dùng Mercury còn hơn. cũng 1 hãng tàu khựa

  2. Pháp luật mà dạy bậy bạ vậy sao ?… Như thế thì làm sao cầm cân Luật Pháp nó đi lệch hết rồi ,… Đúng là Tiền là Tiên, là Phật là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là Đà danh vọng là lộng che thân là cán cân công lý Tiền là hết Ý …???…

  3. kết nối thất bại hoài cho dù sống wifi bên kia mạnh và tính hiểu tối nhưng vẫn báo kết nối thất bại hoài

  4. xiaomi chắc la của anh china sx, vô tội vạ đây. có khi nào cái này kich quá đát các máy dùng wifi kich quen rồi đến lúc dùng bắt wifi k kich máy bắt k nổi k ta ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *