22 thoughts on “Tam Cốc Bích Động Ninh Bình – Chez Loan Hotel – BAR – RESTAURANT

  1. Wow.. Very nice.. 😊👍 And enjoy the music backsound.. 💓 Love it.. Stay connected.. 😄👌✔

  2. Tại khách sạn,,, này quá tuyệt vời,, đẹp quá bạn ơi,, ước gì một lần đến đây,,,phong cảnh đẹp tuyệt vời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *