Surgery to remove blood vessels blocked by blood clots ( Loại bỏ mạch máu bị tắc do cục máu đông )Bệnh nhân xuất hiện khối u ở dưới da vùng đùi từ nhỏ. Khối này ngày càng to ra và đau. Khám phát hiện có sự bất thường của mạch máu trong khối u đó. Bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ khối u đó ra cho bệnh nhân. kiểm tra trong khối u đó là những mạch máu hỏng có chứa nhiều tổ chức máu đông.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://paddlewithsim.com/category/suc-khoe/

3 thoughts on “Surgery to remove blood vessels blocked by blood clots ( Loại bỏ mạch máu bị tắc do cục máu đông )

  1. Absolutely fascinating! The clot looked so small . Was her leg movement involuntary muscle contraction? I would assume that would be the reason curare was used in field surgery in WWII

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *