28 thoughts on “Supin Review Bộ 3 Concept eyes 3ce 6 Món Cao Cấp

  1. Xin chào tôi ước với tất cả trái tim mình rằng bạn đã theo tôi một chút trang điểm tốt Tôi sống ở Algeria và chúng tôi không trang điểm và kem tốt cho da và mặt

  2. 안녕하세요, 당신이 저를 따라 다녔다는 제 모든 마음을 다해서 소원합니다. 나는 알제리에 살고 있으며, 피부와 얼굴을위한 메이크업과 좋은 크림을 가지고 있지 않습니다. 제발 도와주세요.

  3. That su k ky thi hay co y xau gi ve pan dau . Nhung muon gop y voi pan . Truoc khi review mot san pham nao do pan nen tim hieu cong dung cua no ky hon.

  4. bộ này mình có nè theo mình thì mình chỉ thích thỏi son thôi cực kỳ thích ý còn mấy cái còn lại mình k ưng cái nào hết. TỆ 😢 k biết mấy bạn sao??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *