24 thoughts on “SỬA ZIPPO

  1. Em cũng cái bị rơi hỏng liên tục sửa nhiều lát quá bỏ luôn rồi, đành vào deva.vn mua cái trắng xước dùng tới tận bây giờ

  2. 4:07
    Con này zippo fake, nhìn bánh xe, đường răng song song là biết fake, zippo thật hai đường chéo đan vào nhau nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *