7 thoughts on “Sửa lỗi Mạng Windows 7

  1. mk muốn hỏi phần cài đặt ở lúc khoảng 1.00 là có thể chọn bất dòng nào cũng được hay không, và cả cái dòng bạn có viết chú ý lúc cuối video là ở đâu ra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *