1 thought on “Squat Thanh Đòn Tập Mông Đùi Nữ Junie HLV Ryan Long Fitness

  1. E bị bệnh và phải uống 1 loại thuốc tác dụng phụ là khoá khớp làm giảm tăng chiều cao tự nhiên
    Nếu e tập những bài tập tăng chiều cao liệu còn có thể cao k a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *