39 thoughts on “SIÊU DỮ VỚI LEBLANC SIÊU MÁY TÍNH GIẾT NGƯỜI BẰNG THỜI GIAN + BẤT TỬ | SKIN TĂNG 500% CÔNG LỰC

  1. Mấy cái build đồ cx ys graves vs jhin
    Em lên theo đánh bá quá Tr luôn KB mời e đánh tối ngày mơn a nhìu.

  2. Nói thật thằng này chắc đánh toàn rank bạc vàng nhìn chỉ số fam lính của team địch thì tụi m cũng hiểu rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *