4 thoughts on “Siêu âm cho bệnh nhân viêm tinh hoàn – Ultrasound of Acute Epididymo Orchitis

  1. Em 17t khi sờ tinh hoàn thì em thấy tinh hoàn trái- phải đều có 1 cục nhỏ hơi cứng ở trên tinh hoàn vậy đó là bình thường hay bị gì ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *