27 thoughts on “Săn Lùng Cá Lóc_ Lên Hàng Khủng Ngày Mưa Bão_ T25

  1. mấy pha gần cuối video phải quăng lên cỏ kéo xuống mới nhạy chứ quăng chủm chủm vậy nó nhát ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *