RUNG NHĨ: Cập nhật chẩn đoán và điều trị [Tim mạch 17/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Cập nhật chẩn đoán và điều trị RUNG NHĨ
Giảng viên: TS.BSCC. Trần Văn Đồng, Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch phân hội nhịp tim Việt Nam

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://paddlewithsim.com/category/suc-khoe/

1 thought on “RUNG NHĨ: Cập nhật chẩn đoán và điều trị [Tim mạch 17/25]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *