Rùa Cảnh 79-Ngâm thuốc xanh methylen cho bốn bé rùa( common-bụng vàng-đá ponr)

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://paddlewithsim.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply