5 thoughts on “Review và đánh giá chân máy quay phim tripod 3120A

  1. Quang đã quay lại rồi đây. Bạn nào có ý định mua chân quay phim thì hãy chọn con này nhé. Nhìn rất thích :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *