Review truyện Dựng Cờ Bình Mông – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Các bạn đang theo dõi bài viết về Dựng Cờ Bình Mông – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ tại Paddlewithsim.com. Trang web tổng hợp về tin tức, giải trí, đọc truyện online…Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi!

Dựng Cờ Bình Mông – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Trong Hán tự, chữ Đông với chữ A ghép lại thành chữ Trần. Vì vậy sử gọi thời gian Trần triều cai trị là thời kỳ Đông A. Thời đại Đông A chia làm 2 quyển. Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông: Việc thành lập Triều Trần, đánh Mông-cổ lần thứ nhất, mang tên Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông. Gồm 5 quyển, 50 hồi, 2566 trang.

***

Bộ Tiểu thuyết Kiếm hiệp Lịch sử của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ được viết theo thứ tự như bên dưới để bạn đọc dễ theo dõi.

Các bộ lịch sử tiểu thuyết của Yên-tử cư sĩ được chia ra làm các thời đại:

1. Thời đại Lĩnh Nam (39-43 sau Tây-lịch)
  • Anh Hùng Lĩnh Nam
  • Động Đình Hồ Ngoại Sử
  • Cẩm Khê Di Hận
2.Thời đại Tiêu Sơn (1010-1225)
  • Anh hùng Tiêu Sơn
  • Thuận Thiên Di Sử
  • Anh Hùng Bắc Cương
  • Anh Linh Thần Võ Tộc Việt
  • Nam Quốc Sơn Hà
3. Thời đại Đông A.
  • Dựng Cờ Bình Mông
  • Gươm Thiêng Hàm Tử
***
Suốt 50 hồi, bộ Anh-hùng Đông-a dựng cờ bình Mông có nhiều vấn đề, nhiều chi tiết đã nói tới, đã giảng giải, đã chú thích. Thế nhưng quý vị lại thấy nó xuất hiện trong những bài phụ lục, hoặc phụ đính là tại sao? Xin thưa, những bài phụ lục là những bài diễn văn, những bài tham luận, hoặc những bài giảng. Vì tính cách độc lập của nó, nên thuật giả phải chú giải, hoặc trình bầy rõ ràng. Rồi khi xuất bản bộ AHĐA-DCBM, cho in vào. Mong độc giả xí xái bỏ qua cho. Như quyển 3, hồi 27 đã trích dẫn gia phả con cháu Trần Ích Tắc chép về các con vua Lý Anh-tông. Thế mà trong bài phụ lục, cuối quyển 3, trong bài “Nguyên-tổ hai giòng họ Lý tại Hàn-quốc” cũng lại trích dẫn đoạn gia phả trên. Hoặc quyển 1, hồi thứ nhất, đã thuật vụ ông Trần Định Nhân, hậu duệ đời thứ 27 Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc bị mất chức. Thế nhưng khi viết bài “Đi tìm dấu vết về ba cuộc bình Mông, của tộc Việt thế kỷ thứ XIII”, tôi lại nhắc đến lần nữa. Không phải là cố ý hay sơ xuất, mà vì bài phụ lục, là bài diễn văn khai mạc niên khóa 1998-1999 tại viện Pháp-Á, có tính cách độc lập.

Mời các bạn đón đọc Dựng Cờ Bình Mông của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ.

Các bạn đang đọc truyện kiếm hiệp Dựng Cờ Bình Mông – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ được cập nhật mới nhất tại hệ thống truyện online của chúng tôi. Chúc các bạn có buổi đọc truyện thật thú vị.
Tag: Dựng Cờ Bình Mông – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Xem thêm: Review truyện online
Nguồn: Paddlewithsim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *