Review truyện Anh Hùng Tiêu Sơn – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Các bạn đang theo dõi bài viết về Anh Hùng Tiêu Sơn – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ tại Paddlewithsim.com. Trang web tổng hợp về tin tức, giải trí, đọc truyện online…Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi!

Anh Hùng Tiêu Sơn – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thời đại Tiêu Sơn (1010-1225), Thuật giai đoạn thịnh trị bậc nhất của tộc Việt. Tiêu Sơn là tên ngọn núi nhỏ, nơi kết phát ngôi mộ của tổ tiên họ Lý, do đó Lý Công-Uẩn được lên ngôi vua. Tiêu Sơn cũng là tên ngôi chùa mà thủa thơ ấu, vua Lý Thái-tổ đã tu học. Vì vậy cổ văn học còn gọi thời gian triều Lý cai trị là thời đại Tiêu Sơn. Thời đại Tiêu Sơn là thời đại thịnh trị của tộc Việt: Nam bình Chiêm mở mang bờ cõi. Bắc đánh Tống.

Thuật, bằng cách nào mà các Thiền-sư đã giáo huấn, rồi đưa một đệ tử tên Lý Công-Uẩn lên làm vua, tức vua Lý Thái-tổ. Hào kiệt hồi đó làm cách nào để có thể giảng hòa những tranh chấp quyền lực trong nước. Những người này là Anh Hùng Tiêu Sơn. Mặc dù phía Bắc, Tống luôn tìm cách tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đại-Việt. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi 1 đến hồi 30, mang tên Anh Hùng Tiêu Sơn. Anh Hùng Tiêu Sơn thiết lập kế hoạch đòi lại lãnh thổ tộc Việt cũ lên tới hồ Động-đình. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhất, nhưng có tính cách cục bộ. Đánh Chiêm lần thứ nhất (1020). Mượn lời các nhân vật, tác giả thuật lại cuộc khởi binh của bà Triệu, của Bố Cái đại vương.

Lịch sử Thiền-tông Đại-Việt. Biện biệt sự khác nhau của Thiền-Hoa, Thiền Việt. Thuật xuất hồn. Hành trạng các Thiền-sư đắc pháp thành Bồ-tát yêu nước chủ trương đem đạo pháp giúp dân tộc như La Quý-An, Vô-Ngại, Bố-Đại, Sùng-Phạm, Vạn-Hạnh, Minh-Không. Giải thích về Sấm ký. Giải thích thuật đoán giải mộng. Phương cách tế thời Lý. Thập đại danh hoa, thập đại danh hồng. Thuật nấu bún riêu. Phương thuốc kịch độc dùng luyện Chu-sa ngũ độc chưởng.

***

Bộ Tiểu thuyết Kiếm hiệp Lịch sử của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ được viết theo thứ tự như bên dưới để bạn đọc dễ theo dõi.

Các bộ lịch sử tiểu thuyết của Yên-tử cư sĩ được chia ra làm các thời đại:

1. Thời đại Lĩnh Nam (39-43 sau Tây-lịch)
  • Anh Hùng Lĩnh Nam
  • Động Đình Hồ Ngoại Sử
  • Cẩm Khê Di Hận
2.Thời đại Tiêu Sơn (1010-1225)
  • Anh hùng Tiêu Sơn
  • Thuận Thiên Di Sử
  • Anh Hùng Bắc Cương
  • Anh Linh Thần Võ Tộc Việt
  • Nam Quốc Sơn Hà
3. Thời đại Đông A.
  • Dựng Cờ Bình Mông
  • Gươm Thiêng Hàm Tử
***
Độc giả đã đọc trên chín trăm trang phần đầu bộ Anh hùng Tiêu-sơn, mang tên Thầy tăng mở nước. Đối với các độc giả cao minh, bài viết dưới đây dường như vô ích. Tuy vậy tôi thấy cần phải viết, để độc giả trẻ tuổi, thời thơ ấu ở ngoài lãnh thổ Việt-nam hiểu rõ hơn những vấn đề trong sách. Ba vấn đề cần phải nói rõ hơn.

– Một là những nguồn tài liệu mà tôi dùng để sưu khảo, lấy làm chính yếu, rồi dựa vào đó, xây dựng tác phẩm.

– Hai là những người âm thầm cộng tác với tôi trong công cuộc biên tập này, dù những người đó không muốn nêu danh ra. Nhưng bổn phận tôi phải trình bầy.

– Ba là phân giải đôi điều với độc giả, chưa có duyên hiểu về những huyền bí trong Phật-giáo.

Mời các bạn đón đọc Anh Hùng Tiêu Sơn của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ.

Các bạn đang đọc truyện kiếm hiệp Anh Hùng Tiêu Sơn – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ được cập nhật mới nhất tại hệ thống truyện online của chúng tôi. Chúc các bạn có buổi đọc truyện thật thú vị.
Tag: Anh Hùng Tiêu Sơn – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Xem thêm: Review truyện online
Nguồn: Paddlewithsim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *