REVIEW KÍ TÚC XÁ | ROOM TOUR | Du Học Canada | Nian Yuanhey hey hey chào tất cả các bạn đã lâu không gặp, dạo này mình có những điều thay đổi mới nên cũng không có thời gian ngồi lại làm vlog cho mọi người xem. Đây là chỗ mình mới dọn tới. Nó là một trong những cái hình thức ở phổ biến cho học sinh ở TRU (Thompson Rivers University). Mình muốn chia sẻ cho mọi người đang tìm hiểu về thành phố này cũng như là trường này.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

4 thoughts on “REVIEW KÍ TÚC XÁ | ROOM TOUR | Du Học Canada | Nian Yuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *