28 thoughts on “Rengar đi Rừng | Tổng 121 Mạng Gần 40 Phút – Game Căng VL | Trâu best Udyr

  1. trước em ko bt chơi nhờ anh trâu mà em hok đc nhiều cái, bây giờ quay lại xem anh trâu thấy bình thường sử lý kém quá , có thể do cầy thuê rank thấp nên anh ko chơi cẩn thận ,mong anh đanh cẩn thận đúng vs rank thách đấu của anh ko dùng trình rank vàng này nữa <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *