38 thoughts on “PP hướng dẫn setting và chơi dota2 cho newbie

  1. 2019 và cái này đề xuất trên youtube =))) trong suốt 5 năm rồi có quá nhiều drama trong làng dota quá nhỉ

  2. Chơi chán liên mình rồi sang chơi cái này mà không có người hướng dẫn bên cạnh lên yt xem video thì nó lại rối hết não @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *