8 thoughts on “Phượt Đà Lạt cùng team Lầy Lội ( Phần 1: Linh Quy Pháp Ấn, Cầu Đất Farm )

  1. Tour Phượt Đà Lạt Team Ẩn Cư, Leader: Nguyễn Thành Trung. Mọi người muốn đi tour theo nhóm có thể follow, liên lạc như thông tin bên dưới:
    Facebook mình: https://www.facebook.com/TaiTruongVlog
    Facebook của Leader Ẩn Cư: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023397218911
    Facebook Phượt Rủ Rê: https://www.facebook.com/Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-R%E1%BB%A7-R%C3%AA-461655621004943/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *