11 thoughts on “Phượt Đà Lạt 11-10-2019

  1. Mấy a chị đi đà lạt r thì cho e hỏi nha
    đi đà lạt cần bao nhiêu tiền là đủ ạ "trừ tiền xăng ra " 2triệu đủ k ạ 🙂
    E đi từ cà mau lên

  2. có đường ngắn hơn lên Đà Lạt. Các bạn chạy ra tới Ninh Thuận mới veo lên Đà Lạt thì hơi xa. ý kiến riêng thôi nha m.n ơi <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *