32 thoughts on “Phim VÕ Thuật Thái Lan Tony Jaa – Phim Hành Động Thái Lan Hay Nhất

  1. Phim kết k đẹp.người trung quốc có pháp luân công và hồng kông.tội những người đã ngã lìa cành lìa cánh k có đk tự do

  2. Bac coc lay noi tang la tq chu Thailan ji dit me Hongkong deo dam lam phim de tai tq

  3. Ts rất thất vọng về những đứa comment k bt gì vào sủa bậy… Bảo phim này k có tonny jayy
    Mà khi chúng nó chk bt tonny jayy là ai chk bt mặt mà sủa bảo k có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *