41 thoughts on “Phim ông Nô-ê (Đại Hồng Thuỷ) — Thuyết minh, bản sửa lỗi, HD

  1. Cầu xin thiên Chúa toàn năng ngài hãy thương xót và cứu lấy người thân, gia đình con , cứu lấy người con yêu thương Chúa ơi.
    con tạ ơn Chúa amen

  2. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, và con tin điều này là sự thật. Và con tin rằng điều này sẽ không tái hiện lại vì khi đó con người sẽ ngoan hiền như Người mong muốn. Amen !

  3. Nuoc mỷ họ mạnh vì tin có chúa còn các nuoc tôn thờ lãnh tụ nguoi dân lãnh đủ trong dau khổ

  4. Lạy chúa thế gioi ngày nay đã ô nhục tới ngài nhất là bọn cầm quyền china vô thần xin đoái thuong cho nguoi vn chúng con amen

  5. Con tầu NOAL 2 sẽ xuất hiện sớm thôi , nếu như con người cứ sống tranh giành chiếm đoạt, chiến tranh , giết hại lẫn nhau như hiện nay 😂

  6. Một đại dương khổng lồ nằm dưới lớp vỏ quả đất,5% là tất cả những gì con người hiện đại hiểu biết về vũ trụ này! Ae hãy kính sợ và quỳ lạy cha của chúng ta là đức giêhova vĩ đại.. a men

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *