46 thoughts on “Phim Ma LÂM CHÁNH ANH Hay Nhất 2018 – CƯƠNG THI ĐẦU ĐÀN || Phim Kinh Dị Mới Nhất

  1. 🥰🥰😘😘😍😍😍😘😍😘😘😘🥰😘😘😘😘😍😘🥰🥰🥰😘🤩🤩🤩😘😍😘

  2. 🌺🙏Đời là Bể Khổ,Đời là Vô Thường,Giả Tạm🌺Quay Đầu là Bờ🌺🙏 🌺🙏Yêu là Khổ,Ái Tình là Nguồn Gốc Của Khổ Đau,Sanh Tử🙏🌺Gieo Nhân Nào Sẽ Gặt Quả Đó🌺Chỉ Là Sớm Hay Muộn Mà Thôi🌺 🌺Nhân Quả Thiện Ác 3 Đời(Ông,Cha,Con Cháu)Không Sai Biệt 🌺Người Biết Tin Sâu Luật Nhân Quả,Ăn Chay 🥗Sống Thiện,Làm Lành Lánh Dữ,Tu Tâm Dưỡng Tánh,Tu Nhân Tích Đức Thì Không Bao Giờ là Thiệt Thòi Ngay Ở Hiện Tại và Ở Cả Tương Lai🌺🙏

  3. Mội người ơi có ai biết tên bài nhạc của cái đồng hồ và tiếng hút sáu tên gì k cho mình biết tên đi ak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *