15 thoughts on “Phim hành động Mỹ cực hay || Bẫy Ngầm – Thuyết Minh

  1. Tiền có thể đưa ta đến tột đỉnh vinh quang và cũng có thể đưa ta xuống vực sâu thăm thẳm.

  2. Thằng chồng chó đẻ, chỉ muốn moi tiền vợ đến mức sẳn sàng đầu độc vợ mình. Người vợ- phụ nữ vẩn đầy liêm sĩ không thèm động đến tiền dù đó là của cha mình trong khi thằng chồng chăm chăm số tiền của cha vợ. Cô nào vô phúc mới vớ phải thằng đàn ông như thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *