32 thoughts on “Phim hài – Chuyện tình BỤI CHUỐI | Hài dân gian – phú ông kén rể

  1. Con tên đào có khi đẽo đẹp bằng mẹ tao..nhìn già hơn mẹ tao mà bảo mới đến tuổi cặp kê.có khi còn lm bà ngoại rồi

  2. Thời gian con phu ông mà tóc ép thẳng căng nhuộm vàng khè bo tay lại con đường bê tông nữa chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *