31 thoughts on “Phim Hài Chế Đôrêmon _ Phần 59

  1. * Phim hài chế Đôrêmon Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YfHo1xC6oSigLHotMGkEaRo

    * Đoạn hay nhất Đôrêmon chế: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YewxjGkPm2jaSWoABm7tU-2

    * Thơ chế Đôrêmon Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YeTNQyn2zSYTCPOadJ2iJhA

  2. cho mk xin link của bài hát cuối video đi…Chỉ mỗi bài đó thui, mk ko có nhu cầu nghe bài khác…Làm ơn….😣😣😣😣😣Bài đó hay quá (lời hát í)

  3. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn . Nhất là bài ca về bánh rán . Lúc vừa hát hết câu 123 A NHỚ E tui cừ ỉa lun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *