50 thoughts on “Phim Hài Chế Đôrêmon _ Phần 26

  1. Xem thêm các video khác của Chuẩn Cmnr:
    * Phim hài chế Đôrêmon Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YfHo1xC6oSigLHotMGkEaRo
    * Nhạc chế Đôrêmon Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YcUWepwlba7urG24YYXEfww
    * Thơ chế Đôrêmon Full: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrCSeC0Zk7YeTNQyn2zSYTCPOadJ2iJhA

  2. Ma cha tui bay vao an com sao khong noi luong đi 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😁

  3. Mon à hôm nay tao mới hihi ….. Tao làm chuyện ….. , Chuyện gì kể tao nghe , hihi….., Sao mày cười gì mau kể tao nghe ,…… làm bài tập , trời dung nổi tiếng , ………tao chỉ cười thôi mà ,…….. thấy tao lây ko , ko tao mới lây nè 😎, 😈 mới nói cái gì , 😁 có nói gì đâu …. Đúng nó lây thiệp 😮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *