35 thoughts on “Phim 18 + Hàn Quốc – CÔ CHỦ XINH ĐẸP CỦA TÔI – Cấm Trẻ Em Dưới 18 Tuổi

  1. Phim hay. Và chị gái cũng đẹp. Theo phong cách mới. Và phim nói lên không còn khoảng cách và phân biệt phụ nữ quá chồng như phong kiến thời bấy giờ nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *